Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

  Институт, семинарыг төгссөнөөр амьдралдаа хийх хамгийн чухал гэсэн зүйлүүддээ амжилт гаргах чадвар тань нэмэгдэх болно. Жинхэнэ баяр баясал та нарынх болно!
  Энэ өөрчлөлт нь гэр оронд төвлөрч, Сүмээc дэмжсэн байдлаар сайн мэдээг судлах явдлыг гэр орон, Ням гаргийн анги болон семинар дээрх нэгдсэн сургалтаар сайжруулах болно.
  Дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирүүлсэн шинэ бөгөөд одоогийн дуулал, дуунд үнэлэлт өгөөд, хавсралт гэж үзэх болно.
  Өнөөдөр Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Тэргүүн Зөвлөл Сүмийн хэд хэдэн вэбсайт, олон нийтийн мэдээллийн бүртгэл болон зөөврийн хэрэгслийн аппликэйшны нэрийг өөрчлөх болсноо зарлалаа.
  БАНГКОК дахь Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм 2019 оны 1-р сарын 26-ны бямба гарагт Тайландын анхны ариун сүмийн шавыг тавилаа.
  Азийн бүсийн удирдагчийн захиас бичиг - Сайн мэдээ. Агуу баяр баясгалан. Бүх хүн. Аврагч. Их Эзэн Христ.
  Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын ахлагч Квинтин Л.Күк энэ оны 5-р сарын 19-29-ний өдрүүдэд Азид айлчлах үеэрээ “Сионыг гэртээ болон зүрх сэтгэлдээ барьж байгуул” гэж хэлжээ. Тэрээр “Үүний төлөө та нар хичээн чармайх юм бол амьдралд тулгардаг бүхий л сорилт бэрхшээлийг даван туулах Ариун Сүнсний тусламжийг болоод өмнө нь төсөөлж ч байгаагүй тийм адислалуудыг хүлээн авах болно” гэжээ.
  Монгол дахь Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн СИОН найрал дууны хамтлагийг мэдэхгүй монгол хүн гэж бараг л үгүй. Учир нь тэд монгол хүн бүрийн шимтэн үздэг “Авьяслаг монголчууд” шоуны шилдэг оролцогчид. Олны танил болж, Сүмийнхээ нэрийг өндөрт өргөж чадсан тэдний амжилт амар олдоогүй бөгөөд тэдний итгэл, хичээл зүтгэлийг Их Эзэн адисалсан юм.