Үндсэн цэсийг алгасах

Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе

Light the World